TH-16 Hőmérsékletérzékelő

Felépítés

1. Ellanya.................... 2. Szabályzógomb........ 3. Hollandi anya............ 4. Csatlakozó fej........... 5. Túlmelegedés biztosító 6. Rugóház.................. 7. Skála...................... 8. Hollandi anya........... 9. Érzékelő cső........... 10. Kapilláris cső........ 11. Állítóhüvely........... 12. Távadóház

Felhasználási terület

Segédenergia nélküli szabályozószelepek (pl. TH-16, SÁMSON, MERTIK, CLORIUS) működtetése

Csak nyomáskiegyenlített szeleptányérral rendelkező szelepekhez alkalmazható!

Műszaki adatok

Szabályozási tartomány 20-120 °C

Megengedett túlmelegedés 20 °C

Maximális környezeti hőmérséklet 80 °C

A szabályzószelep névleges átmérője DN
mm
15
20 25 32
40
50
65
80 100
Hőmérsékletcsökkenés, amelynek hatására a szelep teljesen kinyit
°C
10
12
14
18
20
25
35
42
50
21
25
A szabályzószelepben megenge-dett maximális nyomásesés
bar
10
10
10
10
8
8
8
8
5
.....Az érzékelő benyúlása ............ A
mm
350
550
850
...A szelepre csatlakozás mérete... B
M 38 x 1,5 vagy C 1" rendeléstől függően
Csatlakozás a szabályzott térre..... C
M 38 x 1,5 vagy C 1" vagy C 5/4" rendeléstől függően
Kapilláris cső hossza
m
2 vagy 4 vagy 6 vagy 8 méter rendeléstől függően
 

Szerelés

A hőmérsékletérzékelő hollandi kötéssel csatlakoztatható egyrészt a szabályozott tér érzékelőcsonkjához, más­részt a beavatkozó szervként működő szabályozószelephez. A hollandi anyák menetméretei a megrendeltetéstől függően készülnek a "Nem állandó méretek" táblázatában található méietek valamelyikével. A szerelés más-más módon zajlik le attól függően, hogy a hőmérsékletérzékelőt TH-16 típusú szabályzószelephez csatlakoztatjuk, vagy attól eltérő (pl. MERTIK, SÁMSON vagy CLORIUS esetleg más) típushoz.

Szerelés TH-16 típusú szelephez

1. A szabályozott tér érzékelőcsonkjába beszereljük az érzékelőcsövet (9) a hollandi anya segítségével (8).

2. A rugóházat (6) a hollandi anyával (3) felerősítjük a szabályzószelepre.

3. Hajtsuk rá a szabályozógombot (2) a skálát tartó fejre úgy, hogy a szabályozógomb széle essék egybe a skálán a szabályozott tér hőmérsékletének megfelelő értékkel, (a beszereléskor mérhető hőmérsékletről van szó). Ezt a hőmérsékletértéket a szabályozott tér hőmérőjén olvashatjuk le, amely hőmérőt célszerű az érzékelőcsonk közelében elhelyezni. Ekkor a szelepnek zárnia kell és a beszerelést befejeztük.

Szerelés egyéb típusú szelepekhez

1. A szabályozott tér érzékelőcsonkjába besze reljük az érzékelőcsövet (9) a hollandi anya (8) segít ségével.

2. A rugóházat (6) a hollandi anyával (3) felerősítjük a szabályozószelepre. Az állítóhüvelyt (11) hajtsuk le a távadóházról (12).

3. Az ellenőrzőkulcsot hajtsuk be az állítóhüvelybe (11) ütközésig. Ekkor a szelep zárt állapotban van. Ellenőrizzük, hogy a szelep zárása tökéletes-e (a gőzt rányitva nem engedheti azt át). Ha a szelep átereszt, nem várható el a hőmérsékletszabályozótól, hogy a hőmérsékletet a kívánt értéken tartsa. Jelöljük be az ellenőrző-kulcson filctollal az állítóhüvely (11) végét.

4. Hajtsuk ki az ellenőrzőkulcsot teljesen.

5. Hajtsuk rá a szabályozógombot (2) a skálát tartó
fejre úgy, hogy a szabályozógomb széle essék egyvonalba a skálán a szabályozott tér hőmérsék­
letének megfelelő értékkel (a beszereléskor mérhető hőmérsékletről van szó). Ezt a hőmérsékletet a szabályozott tér hőmérőjén olvashatjuk le, amely hőmérőt célszerű az érzékelőcsonk közelében elhelyezni. A szabályozógomb feltekerése közben a távadó­
házból (12) a dugattyú lassan kinyomódik.

6. Mérjük hozzá az ellenőrzőkulcsot a távadóházhoz (12) az ábra szerint. Hajtsuk az ellenanyát a filctoll jellel egyvonalba.

7. Hajtsuk rá az állítóhüvelyt (11) a távadóházra (12) az ellenanyáig és szorítsuk az ellenanyát az állító hüvelyhez. Ekkor a szelepnek zárnia kell és a szerelést befejeztük.

8. Ha a szabályozógombot egészen kihajtjuk, akkor az érzékelőcső dugattyúja ellenőrizhetővé válik (ki kell állnia a hüvelyből). Az érzékelőcső vagy a távadó hibája esetén a szabályozott hőmérséklet megemelkedik! A skálán feltüntettük azon névleges átmérőket, amely méretű szabályozószelepekhez az adott érzékelőcső használható A kívánt szabályozott hőmérséklet a szabályozógomb elforgatásával állítható be a skála segítségével.
FIGYELEM! A szabályozógombot nagyobb hőmérsékletre bármikor át szabad állítani. Kisebb hőmérsékletértékre
az érzékelőt átállítani csak a szabályozott tér hideg (visszahűlt) állapotában szabad!

9. A skála ±5 mm-rel eltolható a helyén és ezzel kisebb beállítási eltéréseket helyesbíteni tudunk. Nagyobb szabályozási eltérést csak a távadóház ellenanyájának fellazítása után, az állítóhüvely arrébbállításával lehet elérni.
Szétcsavarással a szabályozott hőmérséklet nő, összecsavarással a szabályozott hőmérséklet csökken.

Garancia

Gyártmányunkat az eladás napjától számított 12 hónapig díjmentesen javítjuk, ha azt az itt leírtaknak megfelelően szerelték és használták. A berendezésben mind a távadó, mind az érzékelőcső meghibásodhat, ezért a berendezést csak szabályozókészüléknek és nem biztonsági berendezésnek kell tekinteni. Meghibásodás esetén az általunk előállított berendezésben keletkezett kárért felelünk. Garanciális igényét telefonszámunkon, vagy telefaxunkon szíveskedjék bejelenteni.