TH-16 Szabályozószelep

 

Szerelés

A szabályozószelep a DIN 2534 szabvány szerinti karimás kötéssel csatlakoztatható a gőz- és vízhálózatra.

A szelepházakat a gyártóműben 40 bar próba­ nyomásnak vetették alá. A szelepszárat az NA 15-32 mérettartományban zsinórral ellátott tömszelencével vezettük meg. Esetleges javítás után ezt a tömszelencét csak annyira szabad megfeszíteni, hogy a szelepszár lenyomása után a rugó azt képes legyen visszanyitni. Az NA 40 feletti méreteknél ez a tömszelence elmarad és fém csőmembrán teszi lehetővé a tengelyirányú mozgást. A szelepek a tengely mentén tömítetlenek. A szelepből a tengely mentén történő közeg­ kiáramlást a szelepre csatlakozó hőmérsékletérzé­ kelő akadályozza meg.

A szelepet csak úgy szabad beépíteni, hogy tengelye függőleges legyen!

Kivitel

Méretek DIN 3158 szerint.

Felépítés szempontjából NA 15 és 32 közötti sze­ lepeink tányérjai nyomáskiegyenlítés nélküliek. NA 40-től kezdődően a szelepek tányérjai memb­ ráncsöves nyomáskiegyenlítéssel rendelkeznek.

Felhasználási terület

Gőzfűtésű boylerek, hőcserélők, gőz- és vízhálóza­ tok szabályozószerelvénye.

 
Metszetrajz NÁ 15-32
Metszetrajz NÁ 40-100
 

Garancia

Gyártmányunkat az eladás napjától számított 12 hónapig díjmentesen javítjuk.

Meghibásodás esetén csak az általunk szállított berendezésben keletkezett kárért felelünk. Garanciális igényét a gyártó telefonszámán vagy címén szíveskedjék bejelenteni és utána a berendezést kérjük telephelyünkre szállítani.