MECHANKER MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT 2220 VECSÉS FŐ U 43. www.mechanker.hu info@mechanker.hu TELEFON: 06 29 352 272 Bank: Pátria Takaréksz :65100091-11338873 ADÓSZÁM: 10619850-2-13 EU ADÓSZÁM: HU10619850

TH-55 Thermo mix háromjáratú termosztatikus keverőszelep


...


NÁ 3/4”, NA 1”, NÁ 6/4”
Műszaki leírás


Műszaki adatok

 

Statikus nyomás: max. 4 bar Károsodás nélküli hőmérséklet: max. 100 °C Szabályozási tartomány: az ábra szerint Szeleptányér elmozdulás: 0,2 mm/ °C Átvihető teljesítmény:

 NÁ 3/4" esetén 18 kW (15.000 kcal/ó) NÁ 1" esetén 24 kW (20.000 kcal/ó) NÁ 6/4" esetén 48 kW (40.000 kcal/ó)
Szakvélemény: ÉMI A-277/1987

Kivitel

Ház és fedél szürkeöntvény, a szabályozógomb műanyag-burkolatú acél, a működtető patron és a szeleptányér sárgaréz, a szelepülek szürkeöntvény.

Felhasználási terület

Melegvizes hálózatok előremenő és visszatérő vizének keverésére. Szén-, és szénhidrogén tüzelésű kazánok füstgáz-oldali korróziójának csökkentése azáltal, hogy a keverőszelep segítségével a kazánvíz­ hőmérséklet állandó (célszerűen nagy) értéken tartható, miközben ezen ismertető első oldalán látható szabályozási tartományon belül, tetszőleges hőfokú előremenő vizet használunk. A kívánt keverési arány a kézi szabályozógomb forgatásával egy, a kevertvíz vezetékében elhelyezett hőmérőt figyelve állítható be. Eközben a keringtetőszivattyú üzemeljen! A beállított kevertvízhőmérsékletet a szelepbe épített termosztatikus működtetőpatron a szabályozási tartomány ábrája szerinti módon ±4 °C eltéréssel értéken tartja.

Padlófűtésekhez nélkülözhetetlen! Figyelem! Visszakeringtető szivattyúval nem rendelkező melegvíz-rendszerek szabályozására nem alkalmas!

 

Típus

Méret

A

B

C

D

E

TH-55

3/4"

24

C5/4"

80

40

120

TH-55

1"

32

C6/4"

146

73

215

TH-55

6/4"

45

C2 1/4"

175

86

215

...........

1.Fedőtárcsa 2.Törőtárcsa 3.Szabályzógomb 4.Rugó.......... 5.Nyak 6.Tömítőgyűrű 7.Müködtetőpatron 8.Tömítőgyűrű 9.Szeleptányér 10.Ház

Szabályozási tartomány

Szerelés

A szelep hollandi-kötéssel csatlakoztatható a melegvíz-rendszerhez. A keverőszelep tetszőleges helyzet­ ben beépíthető, de a kazán felől jövő víz mindig a szabályozógombbal szemben fekvő csonkon át érkezzék a szelepbe! A szabályozógomb (nyomás alatt is) lecsavarható és a működtető patron ellenőrizhető. Ha a patron üvegdugattyúja 20 °C-os hőmérséklet mellett beljebb nyomható, mint a patron rézpereme, akkor a patront ki kell cserélni. Patroncsere csak víztelenített keverőszelep- állapot esetén lehetséges. Az NÁ 3/4" és 1"- os szelep esetében a nyakat ki kell csavarni, az NÁ 6/4"- os szelep esetében az M8- as csavarokat kell megbontani és az öntvényfedelet leemelni, a szelep­tányért félrebillentve és levéve a patronról, a patron cserélhetővé válik. A szelep beszerelésekor gondol­ junk arra is, hogy az esetleges patroncsere miatt a nyakat a szelepről el kell emelni és ez a művelet 80 mm helyigényű.

Ha a kazánnak saját (gyári) szivattyúja van, előfordulhat, hogy a keverőszelep annyira lefojtja a kazán vízáramát, hogy a kazán védelmi rendszere leállítja az égőt. Emiatt célszerű olyan 1/2"- os vezetéket fojtószeleppel kiépíteni, amely a kazán előremenő- és visszatérő csonkja között helyezkedik el. (2. beépítési vázlat)

Előfordulhat, hogy a kazán ellenállása jóval nagyobb, mint a keverőszelep visszatérő csonkjára csatlakozó vezetéké. Ilyenkor célszerű a visszatérő vezetékbe beépíteni egy fojtószelepet, annak érdekében, hogy a visszatérő víz egy részét a kazán felé kényszerítsük. (3. beépítési vázlat)

Beépítési vázlat

1
2
3

Kezelés

Üzembehelyezéskor indítsuk be a keringtetőszivattyút. A szabályozógombot tekerjük a nyakon lévő rovátka közepére. Indítsuk be a kazánt. A fűtőcsövet megfogva érezzük, hogy a kazánból kilépő víz melegebb, mint a visszatérő víz. Az előremenő (kevert) fűtővíz kissé langyosabb ennél a visszatérő víznél. Most a szabályozógombbal zárjuk el a szelepet. Ezt úgy érzékeljük, hogy a visszatérő ág és az előremenő ág egyformán hideg. Fogjuk meg kézzel a csupasz előremenő ágat és a szabályozó­ gombot addig tekerjük kifelé, ameddig a cső melegedni nem kezd. Ebben az állapotban van a szelep szabályozó állapotban. Félórás üzem után a rendszer hőmérséklet-viszonyai beállnak és igény szerint a szabályozógomb tovább nyitható. Egyszerre maxi­ mum 1/2 fordulatot változtassunk a szabályozógomb állásán, utána várjuk meg, hogy a rendszer újra beálljon.

A nyakon lévő két rovátka jelzi a szabályozógomb két véghelyzetét. Ha a szabályozógomb alja a szeleptesttől távolabb eső rovátkával esik egy vonalba, akkor maximális, ha a közelebb eső rovátkával esik egybe, akkor minimális kevertvíz-hőmérsékletet kapunk.

Ha a fűtési körben a hőfelvétel hirtelen megszűnik, (pl. a keringtetőszivattyú leáll) akkor a szelep teljesen lezár, ha a beállított kevertvíz - hőmérséklet értékét 10 °C- kai túllépi a szeleptest hőmérséklete.

Garancia

Gyártmányunkat a számla szerinti eladási naptól szá­ mított 12 hónapig díjmentesen javítjuk, ha az itt leírtaknak megfelelően szerelték és használták. A szelepben egyetlen működtető patron van, amely meghibásodhat. Ezért a berendezést szabályozó­ szervnek és nem biztonsági berendezésnek kell tekinteni.

Garanciális igényét a gyártó telefonszámán, telefaxán vagy postacímén szíveskedjék bejelenteni.