MECHANKER MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT 2220 VECSÉS FŐ U 43. www.mechanker.hu info@mechanker.hu TELEFON: 06 29 352 272 Bank: Pátria Takaréksz :65100091-11338873 ADÓSZÁM: 10619850-2-13 EU ADÓSZÁM: HU10619850

TH-28 Thermo vap termosztatikus légtelenítő és légbeszívó szelep gőzhőz


...


NÁ 1/2”
Műszaki leírás


Felépítés és működési mód

A termosztatikus légtelenítő- és légbeszívószelep alapvetően egy termopatronból, szelepülékből és szeleptányérból áll.

A készülék működése a folyadékok hőtágulasi elvén alapszik.

Hőmérsékletemelkedéskor a termopatronban (6) lévő folyadék kitágul és kitolja a szeleptányért (5) a szelepülék (2) irányába. Ha a hőmérsékletemel­ kedés elegendő mértékű, akkor a szelepülék és a szeleptányér közt tömör zárás jön létre. A berendezés leállítása során a folyamat fordítva játszódik le. A lehűlő patron az üléket nyitja, a levegő beáramolhat. A készülék tehát mind a káros lég­ párnaképződést, mind a berendezés vákuum alá kerülését megakadályozza.

Metszetrajz

Körvonalrajz

Beépítés

A termosztatikus légtelenítő- és légbeszívószelepet a csővezeték, vagy a berendezés legmagasabb pont­ ján, függőlegesen, a rajz szerinti helyzetben kell beépíteni!

Kezelés

A készülék záró hőmérséklete 95 és 160 °C közt beállítható.

A gyártó cég a készüléket 95°C értékű zárásra beállítva szállítja. Ha a beállítást meg kívánja vál­ toztatni, az ellenanya oldása után a szelepülék (2) csavarhúzóval állítható.

A védősapkát előzőleg természetesen le kell venni. Balra forgatva nő, jobbra forgatva csökken a ké­ szülék záróhőmérséklete, mégpedig egy teljes körül­ fordulással mintegy 25 °C értékkel.

Felhasználási terület

Gőzvezetékek és gőzfűtésű berendezések légtele- nítését és üzemen kívüli légbeszívását biztosítja a készülék.

1. Védősapka 2. Szeleptányér 3. Levegőjárat 4.Ellenanya 5. Szeleptányér 6. Termopatron 
7. Rugó, amely a túlmelegedést lehetővé teszi

 

Kivitel

A termopatron és rugó kivételével sárgarézből készül nikkelbevonattal. A szeleptányér anyaga korrózióálló acél.

Garancia

Gyártmányunkért az eladás napjától - amit a vevői számla igazol - 12 hónapig jótállunk, ha az itt leírtak szerint szerelték és használták. Hiba esetén a készüléket kérjük címünkre eljuttatni szíveskedjék!