A MECHANKER KFT 1991. október 1-én alakult a Mechanikai Gépgyártó Kisszövetkezet tagjaiból és anyagi forrásaiból az alapító tagok kisszövetkezetből történt kiválása útján. Az eredeti kisszövetkezet tevékenysége TV-stúdióberendezések, faipari gépek, öntödei faminták és hőtechnikai szabályozóberendezések előállítására terjedt ki. Ezek közül a kiszsövetkezet volt tagjai a hőtechnikai szabályozóberendezések előállításához szükséges félkész
alkatrészeket,
    dokumentációkat, gyártóeszközöket, szabadalmi
jogot és bizonyos
    mennyiségű készpénzt vittek apportba az új kft
megalakulásakor. Ezt a tevékenységi kört bővítettük később az alább leírt tevékenységekkel napjainkig.
 
 

1. Hőtechnikai berendezések gyártása és szervize

2.Vasúti járműszerelvények gyártása és javítása.

3. Porlakkozás

4. HERL ammónia biztonsági szelepek forgalmazása és szervizelése

5. Üzlethelyiség bérbeadása